Prof. Dr. M. Yaşar Özden – Doğu Akdeniz Universitesi

Prof. Dr. Ramesh Sharma – (Educational Technology Consultant, Commonwealth Educational Media Centre for Asia – CEMCA)

Olgun Sadık, Indiana University, Associate Instructor · Bloomington, Indiana
School of Education

Burak Gençay – Eğitim Tek. ve IT Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul

Doç. Dr. Erman Yükseltürk – Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu – Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erman Uzun- Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan – Amasya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy – Başkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çetin – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Neşet Mutlu – Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Berigel – Karadeniz Teknik Üniversitesi