Prof. Dr. M. Yaşar Özden – Doğu Akdeniz Universitesi

Prof. Dr. Ramesh Sharma – (Educational Technology Consultant, Commonwealth Educational Media Centre for Asia – CEMCA)

Prof. Dr. Ömer Delialioğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

M. Nuri Çankaya, Microsoft

Olgun Sadık, Indiana University, Associate Instructor · School of Education, Bloomington, Indiana, USA

Burak Gençay – Eğitim Tek. ve IT Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul

Doç. Dr. Erman Yükseltürk – Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Gürsel Emiroğlu – Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun- Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Saltan – Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy – Başkent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Neşet Mutlu – Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Berigel – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Levent Bayram – Orta Doğu Teknik Üniversitesi