Genel,  Teknolojik Formasyon

Teknolojik Formasyon?

Merhaba:

Bu konuda uzun süredir yazmak istiyordum ama bir türlü fırsat olmadı. Aslında, günümüzde konuştuğumuz sorunların çoğunda detayda kaybolduğumuz için asıl sorun olduğu gibi devam ediyor ama bir türlü çözüme ulaşmak mümkün olamıyor. Teknolojik araç gereçleri öğrenme ortamlarına getirmekle bunların öğretim kalitemizi artıracağı varsayımı konusunda çok sayıda yerli ve yabancı kaynaklarda çalışma bulmak mümkün. Bu çalışmalarda, sorunun bu yöntemi kullanarak çözülemediği kaynak verilerek anlatılıyor, ama çözüm konusunda çok fazla birşey söylenmediği için sonuçta aynı çözüm kümleri kullanılarak farklı sonuç almak için uğraşıp duruyoruz (bunun mümkün olmadığı konusunda A. Einstein’in bir öz deyişi var!). Peki, bu durumda sorunu basitleştirip tekrar soracak olursak (derslerde öğrencilerimle paylaştığım bir deneyimim var “Problemi çözmek istiyorsan basit düşün (Think simple)” soru “Öğretim Ortamlarında Teknoloji Entegrasyonu Nasıl Gerçekleştirilebilir”, eğer derdimiz teknoloji kullanarak öğretim kalitesini artırmaksa öncelikle sıralama yapmadan bu amaç için nelerin gerekli olduğuna birlikte bakalım,

  • ortamın buna uygun olarak tasarlanıp kullanıma hazır olması gerekecektir (donanım boyutu).

Bu ortamda öğretim etkinliği; öğrenmek isteyenler ve bunlara yardımcı olmaya çalışan, yol gösteren, rehberlik yapan vb. öğrenme yardımcılarının (Öğretmenlerimizin) katılımıyla gerçekleştirilecektir. 

Öğrenme, özellikle anlamlı öğrenme canlılara özgü bir yetenek olduğu ve sadece birey tarafından sosyal bir çevrede bireysel olarak anlam verilerek gerçekleştiği için öğrenme ortamındaki insan öğesinin bu duruma hazır olması çok büyük bir önem taşımaktadır (Law of the Minimun in Learning).  Bu noktada vurgulamak istediğim, insan dışı bütün gereksinimler bir araya getirildiğinde (donanım gibi) öğrenme etkinliğinin kalitesi bu ortama en az hazır olan insan faktörü tarafından belirlenecektir. Örneğin, öğrenciler bu tür bir ortamda öğrenim almaya hazır fakat onların öğrenme etkinliklerine yardımcı olacaklar hazır değillerse, bu öğretim etkinliğinin kalitesi hazır olmayanın seviyesi kadar olabilecektir. 

Günümüz öğrencileri teknolojik ortamlarda yaşama hazır oldukları için (Sayısal Vatandaşlar) sorun hep dönüp dolaşıp günümüz öğrencilerine öğrenim yaşamlarında en büyük katkıyı verebilecek günümüz tabiriyle “Öğretmenlerimiz” olmaktadır.  Peki, bugünkü yetiştirilme koşullarıyla öğretmenlerimizin günümüz öğrencilerine istedikleri katkıyı yapmaları olası mıdır? Eğer cevabımız evetse sorun çözülmüş oluyor, bu durumda aynen devam edebiliriz. Fakat, yazının başında bunun böyle olmadığını söyleyerek başladığım için çözüm için ne yapabiliriz konusundaki görüşlerimi paylaşmaya devam edeceğim. 

Günümüzde, Öğretmen olmak için Eğitim Fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının mezuniyet sonrası çalışacakları branşlarda kullanacakları Alan Bilgisi konusunda Teknoloji konusunda aldıkları bilgiye nazaran daha fazla öğrenim gördüklerini söyleyebilmek zor değildir. Aynı varsayım öğretmen adaylarının Alan bilgilerini (AB) aktarmak için kullanacakları meslek bilgisi (Pedagojik Formasyon, PF)  konusunda da geçerlidir. Fakat, teknoloji yoğun ortamlarda öğretmen adaylarının bu araçları kullanarak alan bilgilerini meslek bilgilerini kullanarak aktarmalarına neden olabilecek bilgi birikimleri tartışma konusudur. Tam bu noktada karşımıza iki eksiklik çıkmaktadır, bunlardan birincisi Öğretmen adaylarının ihtiyacı olan Teknoloji Bilgisi ile bu bilgiyi ilgili oldukları alanda nasıl kullanabilecekleri bilgisi

Bu durumda, beklentilerimizi buna göre şekillendirecek olursak öğretmen adaylarımıza Alan Biligisi (AB)Meslek Bilgisi (MB) ile birlikte bir de Teknolojik Formasyon vermemiz gerekmektedir. 

Teknolojik Formasyonun ne olması gerektiği konusunda özetle; Teknolojik Alan Bilgisi, ile Teknolojik Alan Bilgisinin Öğrenimde Kulanılma Bilgisi  gerekmektedir. Teknolojik Alan Bilgisi, teknolojinin kendisi/kullanımı (üretim dahil) ile bu teknolojilerin ilgili alanda kullanımını kapsamaktadır. 

Bu bilgilerin ışığında baktığımızda öğretmen yetiştiren kurumların müfredatlarının bu çerçevede bir değişime uğraması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer, öğretmenlerimizi bu çerçevede yetiştirebilirsek daha sonra Teknoloji Entegrasyonu niçin olmuyor diye çalışmalar yapma gereksinimimizde kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. :-)Saygılarımla


M. Yaşar Özden
8.1.2012

Daha Fazla Bilgi için;

https://myozden.blogspot.com/2012/01/teknolojik-formasyon-ne-olabilir-ki.html

Pandemi Dönemi Bağlamında Öğretmenlerin Teknolojik Formasyon Düzeyleri ve Canlı Ders Etkileşim Düzeyleri, Ebru Kurd, Özgen Korkmaz, M. Yaşar Özden

Participatory Educational Research (PER)
Vol. 8(2), pp. 260-279, April 2021
Available online at http://www.perjournal.com
ISSN: 2148-6123
http://dx.doi.org/10.17275/per.21.39.8.2

M. Yaşar Özden akademik çalışmalarının yanı sıra, 1980’lerin sonundan itibaren öğretmenlerin teknolojiyi sınıf ortamlarında kullanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen öğretmen eğitimlerinde hem eğitici ve hem de yönetici olarak görev yapmıştır. 1996-1998 yılları arasında gerçekleştirilen “Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde” Yürütme kurulu üyesi olarak çalışan Dr. Özden aynı proje çerçevesinde Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması sırasında ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kurulan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) kurucu başkanlığını yapmıştır. Bu proje çerçevesinde yeni kurulacak olan BÖTE bölümlerine bu bölümlerin öğretim programlarını tanıtmak amacıyla değişik üniversitelerden katılan ve daha sonra BÖTE bölümlerinde öğretim üyesi olan akademisyenler için harmanlanmış öğretim ortamlarında (Yüzyüze-Internet üzerinden) IDE_AS (Internete Dayalı Eğitim Asenkron-Senkron) programını 6 ders, iki dönem olarak kurgulamış ve projeyi yönetmiştir. Dr. Özden, 2005-2007 yılları arasında Emniyet Genel Müdürülüğü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin katılımıyla gerçekleştirilen harmanlanmış öğrenme ortamlarının ilk örneklerinden “E-Öğrenme Portal” Projesinde yürütücü olarak görev yapmıştır. Halen Öğretmen Eğitimi, Uzaktan Eğitim, İnternet Ortamında Multimedya Uygulamaları, WEB Tasarımı, WEB Programlama ve Mobil Uygulama geliştirme konularında ders vermekte ve çalışmaktadır. Dr. Özden'in uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde birçok yayını bulunmaktadır ve bugüne kadar bu yayınlara çok sayıda atıf yapılmaktadır. Dr. Özden, teknolojiyi müfredatla ilişkilendirmede en önemli noktanın Alan Bilgisi ve Pedagojik Formasyon kadar Teknolojik Formasyon olduğunu savunmaktadır. Ayrıca 21. yüzyıl becerilerinin ve algoritmik ve bilgisayaraca düşünme becerilerinin yeni nesilleri yetiştirmedeki önemini vurgulamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir