M. Yaşar Özden akademik çalışmalarının yanı sıra, 1980’lerin sonundan itibaren öğretmenlerin teknolojiyi sınıf ortamlarında kullanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen öğretmen eğitimlerinde hem eğitici ve hem de yönetici olarak görev yapmıştır. 1996-1998 yılları arasında gerçekleştirilen “Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde” Yürütme kurulu üyesi olarak çalışan Dr. Özden aynı proje çerçevesinde Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması sırasında ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kurulan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) kurucu başkanlığını yapmıştır. Bu proje çerçevesinde yeni kurulacak olan BÖTE bölümlerine bu bölümlerin öğretim programlarını tanıtmak amacıyla değişik üniversitelerden katılan ve daha sonra BÖTE bölümlerinde öğretim üyesi olan akademisyenler için harmanlanmış öğretim ortamlarında (Yüzyüze-Internet üzerinden) IDE_AS (Internete Dayalı Eğitim Asenkron-Senkron) programını 6 ders, iki dönem olarak kurgulamış ve projeyi yönetmiştir. Dr. Özden, 2005-2007 yılları arasında Emniyet Genel Müdürülüğü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin katılımıyla gerçekleştirilen harmanlanmış öğrenme ortamlarının ilk örneklerinden “E-Öğrenme Portal” Projesinde yürütücü olarak görev yapmıştır. Halen Öğretmen Eğitimi, Uzaktan Eğitim, İnternet Ortamında Multimedya Uygulamaları, WEB Tasarımı, WEB Programlama ve Mobil Uygulama geliştirme konularında ders vermekte ve çalışmaktadır. Dr. Özden'in uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde birçok yayını bulunmaktadır ve bugüne kadar bu yayınlara çok sayıda atıf yapılmaktadır. Dr. Özden, teknolojiyi müfredatla ilişkilendirmede en önemli noktanın Alan Bilgisi ve Pedagojik Formasyon kadar Teknolojik Formasyon olduğunu savunmaktadır. Ayrıca 21. yüzyıl becerilerinin ve algoritmik ve bilgisayaraca düşünme becerilerinin yeni nesilleri yetiştirmedeki önemini vurgulamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir