• Genel

    2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi

    https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/2033_DevrimAKG%c3%9cND%c3%9cZ_T%c3%bcm%20Kitap.pdf BİR BAKIŞTA: TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR (BİLİMİ) EĞİTİMİ Türkiye’de bilgisayar eğitimi ve öğretmen yetiştirme sürecine yönelik tarihçeyi kaleme aldığı yazısında Özden (2014) Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde bilgisayar eğitimlerinin 1980’li yıllarda Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) kapsamında formatör öğretmen eğitimi kursları ile başladığı ifade etmiştir. Özden, BDE formatör öğretmen eğitimi kursunun genel amacını “okullarda bilgisayar laboratuvarlarının düzenli ve verimli bir şekilde işletilmesi, diğer öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımı konusunda yetiştirilmeleri ve okulun bilgisayar hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip formatör öğretmenleri yetiştirmektir” olarak ifade etmiştir (s. 3). Millî Eğitim Bakanlığının 1993 yılında yayınladığı “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve…