Grup Üyeleri

Prof. Dr. M. Yaşar Özden – Benim Okulum Bulutta

Prof. Dr. Ramesh Sharma – (Educational Technology Consultant, Commonwealth Educational Media Centre for Asia – CEMCA)

Prof. Dr. Ömer Delialioğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Özgen Korkmaz – Amasya Üniversitesi

M. Nuri Çankaya, Microsoft

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Sadık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İnönü Üniversitesi

Burak Gençay – Bahçeşehir Okulları, İstanbul

Doç. Dr. Erman Yükseltürk – Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Gürsel Emiroğlu – Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun- Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Saltan – Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy – Başkent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Neşet Mutlu – Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Berigel – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Levent Bayram – Orta Doğu Teknik Üniversitesi